Üyelik ve Hizmet SözleşmesiBÜYÜK ZÜCCACİYE EV GEREÇLERİ ve TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Elektronik ortam ticareti “ BÜYÜK B2B üyesi ” ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1-TARAFLAR

   BÜYÜK ZÜCCACİYE EV GEREÇLERİ ve TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.  (İstoç 7.ada no:2-4 Bağcılar/İstanbul ) BUYUK ZUC olarak www.buyukzuccaciye.com sitesine üye olan internet kullanıcısı “ÜYE” olarak anılacaktır.

2- TANIMLAR

 “ BUYUK ZUCCACIYE B2B ” ; BUYUK ZUC 'in internet üzerinden çalıştığı firmalara online olarak ürün satışı yaptığı www.BUYUKZUCCACIYE.com, veya ileride duyurulabilecek diğer web adreslerinden erişilebilen internet web adreslerinden oluşan satış kanalına verilen isimdir.

 BUYUK ZUCCACIYE B2B : BUYUK ZUC’in elektronik ortamda tanıtım pazarlama ve her tür hizmet faaliyetlerini yürüttüğü platformun adıdır. BUYUK ZUCCACIYE B2B sitesi de www.BUYUKZUCCACIYE.com platformu üzerinde çalışır.

 Hizmetlerin Tanımı: BUYUK ZUC, “ BUYUK ZUCCACIYE B2B üyesi ’’ akit tarafa iletişim hizmetleri (elektronik posta, açık arttırma, ürün bilgisi alma vb), elektronik ticaret yapma imkanı ve farklı ödeme araçları ile ödemede bulunma imkanı sunar.

3-SÖZLEŞMENİN KONUSU

 Üye “ BUYUK ZUCCACIYE B2B üyesi ” nin uyacağı kuralları ve karşılıklı yükümlülükleri belirler.

4- BUYUK ZUCb2b ÜYELİK SİSTEMİ

 “BUYUK ZUCCACIYE B2B üyesi ”ne , BUYUK ZUC’in belirleyeceği bir "Partner kodu", sistemde her türlü kullanıcı işlemi yapmaya yetkili "yönetici kullanıcı adı" ve ilk kullanımdan sonra değiştirilmesi gereken bir "geçici şifre” verilir.

 Şifre'nin değiştirilmesi yenisinin seçimi ve korunması tamamen “BUYUK ZUCCACIYE B2B üyesi”nin sorumluluğundadır. BUYUK ZUC, şifre kullanımından doğacak problemlerden ve zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.

 “BUYUK ZUCCACIYE B2B üyesi” istemesi halinde değişik yetkilere sahip "Kullanıcı Adları" yaratabilir ve bunları şirketi içinde yetki vermek istediği kişilere kullandırabilir ve belirli işlemleri bu kişilere yaptırabilir.

5- “BUYUK ZUCCACIYE B2B üyesi”nin YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bunlardan doğan sorumlulukların kendisine ait olduğunu yanlış bilgi verme ve, kurallara uymama halinde ihtara gerek kalmaksızın BUYUK ZUC’e tek taraflı akti fesih yetkisi ve hizmeti durdurma yetkisi verdiğini,

 BUYUK ZUCCACIYE B2B üyesi verilen şifrenin ve yaratacağı kullanıcı kod ve şifrelerin güvenliğinden sorumlu olduğunu, bunlarla yapılacak işlemlerin “BUYUK ZUCCACIYE B2B üyesi” adına, yetkilisince yapıldığını,

 “ BUYUK ZUCCACIYE B2B “de verilen hizmetlerin ve yazılımların telif hakkının BUYUK ZUC’e ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını,

 “ BUYUK ZUCCACIYE B2B üyesi ” diğer kullanıcıların zararına haksız rekabet yaratıcı davranmamayı onların iletişimini engellememeyi, alım yapma niyeti olmaksızın “ BUYUK ZUCCACIYE B2B ” ortamında gösterilen stokları rezerve etmeye kalkışmamayı, başka kullanıcılara ve ortama zarar verici virüs, program vs. üretmemeyi ve zincir posta, postalanması yasak mesajları postalamamayı, elde etmiş olduğu herhangi bir ticari bilgiyi zarar verici şekilde kullanmamayı, rızası ile veya rıza harici başkalarına ait elde ettiği kişisel bilgileri zarar verici kötü amaçlarla kullanmamayı, kayıt etmemeyi başka adreslere göndermemeyi , ticari ve sosyal etik değerlere, ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlara uygun davranmayı, tehdit, taciz, hakaret içeren ifadelerde bulunmamayı, şifre, kullanıcı adı seçimi, talep yazı ve mesajlarda bunlara uygun davranmayı bu gibi hallerde sorumluluğun kendisine ve kötü niyetli kullanıcılara ait olduğunu ve BUYUK ZUC’in sorumluluğu bulunmadığını, BUYUK ZUC’in izni olmadan “ BUYUK ZUCCACIYE B2B “ hizmetlerini özel şahsi, ticari veya başka amaçlarla kullanmamayı, herhangi bir mal veya hizmet ticareti yapmamayı, buna yönelik kampanya, mesaj, anket, yarışma, davet, promosyon, teklif, zincir mektup ve reklam faaliyetlerinde bulunmamayı, böylesi durumlarda BUYUK ZUC’in tek taraflı olarak akdi fesih edebileceğini,

 " BUYUK ZUCCACIYE B2B üyesi "nin yeterli güvenlik önlemlerini almamasından dolayı veya bilgilerin BUYUK ZUC haricinde başka şahısların eline geçmesinden BUYUK ZUC'in sorumlu olmadığını, hizmet kullanımı sırasında elde edilen bilgilerin ve internet üzerinden gelen her tür verinin " BUYUK ZUCCACIYE B2B üyesi " rıza ve isteği ile talep edilmiş olduğunu, bunların “ BUYUK ZUCCACIYE B2B üyesi ” bilgisayarlarında ve sistemlerinde yaratabileceği arıza, bilgi kaybı vb. sorumluluğun “ BUYUK ZUCCACIYE B2B üyesi ”ne ait olduğunu, bundan dolayı BUYUK ZUC’ den tazminat talep hakkı bulunmadığını,

  “ BUYUK ZUCCACIYE B2B ”de sunulan hizmetlere BUYUK ZUC tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda BUYUK ZUC’in uğrayabileceği tüm zararları tazmin etmeyi,

 Sistem üzerindeki satın alma işlemini BUYUK ZUC in belirlediği kredi limitleri içinde ilgili satış esaslarına uygun olarak ve/veya kredi limiti yok ise geçerli bir kredi kartı aracılığı ile veya nakit /havale olarak yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını,

 “ BUYUK ZUCCACIYE B2B üyesi ”, BUYUK ZUC’in sitesinde kampanya, ürünler , hizmetler hakkında bilgi ve reklam yapması yanında, sözleşmenin kurulmasından itibaren “ BUYUK ZUCCACIYE B2B” e bildirdiği mail adresi vasıtasıyla kampanya günleri ve “ BUYUK ZUCCACIYE B2B ” in belirlediği dönemler itibariyle ürün ,fiyat tanıtım mesajları göndermesini ,bu mesajların sisteme üye olanların bilgilendirilmesi kapsamında olduğunu ve kendisinin işbu sözleşme ile bu mesajların kendisine düzenli olarak gönderilmesini talep ettiğini kabul eder . “ BUYUK ZUCCACIYE B2B üyesi ” bu bilgilendirmenin yapılmamasını istemesi halinde bu talebini “ “ BUYUK ZUCCACIYE B2B ”ye e-mail ile iletir ve mesajın ulaşması ile istek yerine getirilir .

6-BUYUK ZUC ‘ İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 BUYUK ZUC, “ BUYUK ZUCCACIYE B2B ”in sürekliliğinin ve veri güvenliğinin sağlanması, mümkün olan en fazla kullanım zamanına ulaşılması için gerekli teknik altyapıyı kurar ve bakımını sağlar , “ BUYUK ZUCCACIYE B2B ”de yer alan birçok bilginin BUYUK ZUC dışındaki kaynaklardan sağlanması sebebiyle bu bilgilerin hatalı olmasından sorumlu tutulamaz, ancak üyelerinin sağlıklı bilgi elde edebilmesi için gereken çabayı gösterir.

 BUYUK ZUC, “ BUYUK ZUCCACIYE B2B”de verilen siparişlerde malı elindeki imkanlarla adil bir sıralama ile en çabuk ve en iyi şekilde teslim etmek için gayret gösterir.

7-BUYUK ZUC’E VERİLEN YETKİLER

 BUYUK ZUC, herhangi bir zamanda BUYUK ZUCCACIYE B2B ortamının çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Ortamın geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı “ BUYUK ZUCCACIYE B2B ” üyelerine veya üçüncü sahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

 BUYUK ZUC’in, “ BUYUK ZUCCACIYE B2B” de yaptığı satışlar, kendi stokları ile sınırlıdır. BUYUK ZUC stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir. Bu durum ‘’ BUYUK ZUCCACIYE B2B üyesi ”ne talep ve tazminat hakkı sağlamaz. Ürünlerin özellikleri ile olabilecek yanlış bilgilendirmelerin BUYUK ZUC tarafından düzeltilmesi ‘’ BUYUK ZUCCACIYE B2B üyesi ’’ne herhangi bir talep hakkı vermez.

 BUYUK ZUC, “ BUYUK ZUCCACIYE B2B üyesi ” nin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web hizmetleri kullanıcılarına gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. ticari amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir.

 “ BUYUK ZUCCACIYE B2B ” de satışa sunulan ürünlerin fiyatını belirleme ve değiştirme hakkı BUYUK ZUC’e aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde BUYUK ZUC hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek,sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.

 BUYUK ZUC, “ BUYUK ZUCCACIYE B2B üyesi ” nin BUYUK ZUC’den başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde “ BUYUK ZUCCACIYE B2B üyesi ” geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden BUYUK ZUC’in sorumlu olmadığını kabul eder.

 BUYUK ZUC, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Bu halde “BUYUK ZUCCACIYE B2B üyesi ” hizmetlerden yararlanabilmesi için “ BUYUK ZUCCACIYE B2B ” ana sayfasında veya şifre giriş safhasında duyurulacak sözleşme değişiklikleri ilgili alanı okuması ve elektronik ortamda, "onay" butonuna basarak değişiklikleri kabul ettiğini beyan etmesi ve yazılı onayını BUYUK ZUC e iletmesi gerekir. Bu onayın verilmemesi halinde ” BUYUK ZUCCACIYE B2B üyesi ”ın üyeliği BUYUK ZUC tarafından iptal edilebilecek veya onay verilene kadar askıya alınabilecektir.

 BUYUK ZUC, “ BUYUK ZUCCACIYE B2B ” in üyelik gerektirmeyen hizmetlerini zaman içersinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. “ BUYUK ZUCCACIYE B2B ” de ek hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

8-ÜRÜN TESLİMATI

 “ BUYUK ZUCCACIYE B2B üyesi ” mal teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduklarını, imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini, ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise; teslim alacak olanın, teslim almaya dair “BUYUK ZUCCACIYE B2B üyesi”’ne ait antetli kağıda imzalı ve kaşeli bir "teslim alma yetki belgesi " ve imza sirküleri ibraz etmesi ve teslimat belgesini teslim almaya yetkili kişi adına bu şahsın imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve siparişin BUYUK ZUCce iptal edilebileceğini kabul ve taahhüt eder. BUYUK ZUC’in kendi dağıtım sistemi ile yapacağı teslimatta BUYUK ZUC’in uygun göreceği nakliye ve teslim şekli uygulanır.

Kargo veya ambar ile gerçekleştirilen ürün teslimatı sürecinde, mal müşteri riskinde seyreder, Müşteri bildirdiği adreste bulunamaz ise müşteriye kargo personeli tarafından ziyaret notu bırakılır. Müşteri üç gün içinde aradığı takdirde teslimat aynı adrese ek ücret karşılığı gerçekleştirilir. Müşteri üç gün içinde aramadığı takdirde akdin feshi ile sipariş bedelinin % 20 si miktarı cezai şart olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder, kargo ücreti ile birlikte

BUYUK ZUCCACIYE B2B üyesi ”in cari hesabına borç olarak kaydedilir. Kredi kartı ile yapılmış siparişlerde kredi kartından bu bedel tahsil edilir. Ürün nakliyesini BUYUK ZUC ile anlaşmalı kargo şirketlerinin gerçekleştirmediği alışverişlerde; taşıma koşulları, ilgili kargo şirketi tarafından belirlenir.

www.buyukzuccaciye.com dan verilecek siparişleriniz, telefon ile, showroomumuzdan veya satış temsilcimizden verdiğiniz sipariş ile aynı aşamalardan geçecektir ve bir önceki teslimatınız ile aynı şartlarda olacaktır.

          Eğer şehirdışında ve ambar kullanıyorsanız. Siparişleriniz 1 - 3 iş günü arasında ambara teslim edilecektir. İstanbul ve yakın bölgede ki siparişler depo dağıtım araçlarının o bölgeye servis yaptığı gün teslimat yapılacaktır. Dağıtım araçlarının bölgeleri sipariş yoğunluğna göre değişebilir. Teslimat ile ilgili size bilgi verilecektir veya eslimatlar ile ilgili depo ile ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz.

9-ÜRÜN İADESİ

 İşbu sözleşme uyarınca 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hak. Kanun ve Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve esaslarına Dair Tebliğ'in ve ilgili diğer mevzuat uyarınca on-line satışın özellikli yapısı göz önünde bulundurularak, tüketicinin malın kendisine teslim anındaki durumu ile geri vermek şartıyla, teslim tarihinden itibaren yasal süreler içinde iade ettiği ürünler ile üretim hatasından ötürü ayıplı çıkan ve tüketicinin ilgili mevzuat uyarınca iade edeceği ürünler, BUYUK ZUC tarafından geri alınacak olup, bu maddede sözü edilen yükümlüklerin yerine getirilmesinden doğan zararlardan BUYUK ZUC

kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. Ancak gerek iade edilecek olan gerekse arızalı ürünün ilgili formlar doldurulduktan ve BUYUK ZUC yetkililerinden onay alındıktan sonra BUYUK ZUC’e ulaştırılması ile ilgili her türlü yükümlülük ve masraf “ BUYUK ZUCCACIYE B2B üyesi ” ne aittir. Kredi kartı kullanılarak (POS, Moto POS, Mail Order) yapılan alımların iadesinde BUYUK ZUC tarafından anlaşmalı bankalara ödenmiş olan komisyon tutarı düşülerek “ BUYUK ZUCCACIYE B2B üyesi ” ne ödeme yapılır

10-DELİL SÖZLEŞMESİ

 Üye bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda BUYUK ZUC ’in ticari defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş, ve bilgisayar-CD ROM kayıtlarının kayıtsız şartsız ve tek başına kesin delil olduğunu ve bu maddenin bila kaydu şart delil sözleşmesi olduğunu kabul ve taahhüt eder.

11-YETKİLİ MAHKEMELER

 Akdi ihtilaflarda İstanbul Asliye Ticaret Mahkemeleri ve İstanbul İcra Daireleri yetkilidir.

12-YÜRÜRLÜK

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.